ثبت کالای خود در فروشگاه اینترنتی مارلیک شاپ

شماهم فروشندگان ه جمع ثبت کننده کالای خود در سایت ما باشید واز امکانات آن به راحتی استفاده کنید .شما اگر یک نیروی انسانی دریافت کنید چنانچه فروش مناسب نیز نداشته باشید می بایست حقوق وبیمه آن را پرداخت کنید وشایدنگران روزهای تعطیلی یا تبودن خود در فروشگاه باشید اما ما این مشکل را برایتان حل کردیم وعلاوه به دسترسی به صدها مشتری جدید نگران هزینه خود نباشید ما آن رابرایتان کم کردیم

ویژکی مارلیک شاپ

۱-داشتن پنل ثبت کالا

۲-ارسال کالا توسط پست ایران به سراسرکشور

۳-دریافت پیامک فروش 

۴-رایگان بودن پنل ثبت کالا

۵-پرداخت کارمزد در صورت فروش براساس قراداد تنظیمی طرفین

۶-ثبت کالا به نام فروشگاه شما در سایت 

۷-دریافت وجه قبل از ارسال کالا طبق توافق طرفین

اینها فقط قسمتی از امکانات فروشگاه اینترنتی مارلیک شاپ برای شما می باشد با ما باشید تا لذت فروش رااحساس کنید

تلفن تماس ۰۹۹۰۰۴۸۹۰۹۶