ماه: سپتامبر 2019

ثبت رایگان کالای فروشگاه خود در مارلیک شاپ

۹شما میتوانید با ثبت کالادر مارلیک شاپ علاوه برامتیاز ذیل کالای شما در دید همه ازسراسر کشور قرار گیرد .شما اگر یک نیروی انسانی دریافت کنید چنانچه فروش مناسب نیز نداشته باشید می بایست حقوق وبیمه آن را پرداخت کنید وشایدنگران روزهای تعطیلی یا تبودن خود در فروشگاه باشید اما ما این مشکل را برایتان […]