ارتباط با ما

شما میتوانید با ثبت کالادر مارلیک شاپ علاوه برامتیاز ذیل کالای شما در دید همه ازسراسر کشور قرار گیرد .شما اگر یک نیروی انسانی دریافت کنید چنانچه فروش مناسب نیز نداشته باشید می بایست حقوق وبیمه آن را پرداخت کنید وشایدنگران روزهای تعطیلی یا تبودن خود در فروشگاه باشید اما ما این مشکل را برایتان حل کردیم وعلاوه به دسترسی به صدها مشتری جدید نگران هزینه خود نباشید ما آن رابرایتان کم کردیم

ویژکی مارلیک شاپ

۱-داشتن پنل ثبت کالا

۲-ارسال کالا توسط پست ایران به سراسرکشور

۳-دریافت پیامک فروش 

۴-رایگان بودن پنل ثبت کالا

۵-پرداخت کارمزد در صورت فروش براساس قراداد تنظیمی طرفین

۶-ثبت کالا به نام فروشگاه شما در سایت 

۷-دریافت وجه قبل از ارسال کالا طبق توافق طرفین

اینها فقط قسمتی از امکانات فروشگاه اینترنتی مارلیک شاپ برای شما می باشد با ما باشید تا لذت فروش رااحساس کنید