قوانین طلایی کار تیمی
قوانین طلایی کار تیمی

قوانین طلایی کار تیمی

نویسنده :جان سی. ماکسول
وضعیت محصول:
ناموجود
تعداد فروشندگان:
0 فروشنده
رنگبندی محصول:
ندارد
قیمت محصول:
رایگان
فروشنده:
نامشخص

 درباره کتاب :
هر روز به نحوی از انحاء شما جزئی از یک تیم هستید. سؤال این نیست که : آیا در کاری شرکت می کنید که با شراکت دیگران انجام می شود ؟ سوال این است که : آیا شراکت شما با دیگران موفقیت آمیز خواهد بود ؟
هرکسی می داند که کار تیمی چیز خوبی است. در حقیقت ضروری است .اما واقعا چگونه کاربردی دارد؟ چه چیزی یک تیم را موفق می سازد ؟ چرا بعضی از تیم ها مستقیما به اوج می رسند و بینش آنها به حقیقت می پیوندد،در حالی که بعضی دیگر به هیچ کجا نمی رسند ؟
 فهرست مطالب :
مقدمه
قانون اول : قانون اهمیت
قانون دوم : قانون دیدگاه کلی
قانون سوم : قانون جایگاه مناسب
قانون چهارم : قانون کوه اورست
قانون پنجم : قانون زنجیر
قانون ششم : قانون عامل شتاب دهنده
قانون هفتم : قانون قطب نما
قانون هشتم : قانون سیب گندیده
قانون نهم : قانون قابل اطمینان بودن
قانون دهم : قانون بها
قانون یازدهم : قانون تابلوی اعلام وضعیت
قانون دوازدهم : قانون نیمکت ذخیره ها
قانون سیزدهم : قانون هویت
قانون چهاردهم : قانون ارتباط
قانون پانزدهم : قانون برتری
قانون شانزدهم : قانون روحیه بالا
قانون هفدهم : قانون پاداش ها

مشخصات فنی قوانین طلایی کار تیمی
نویسنده :جان سی. ماکسول
نویسنده
جان سی. ماکسول
مترجم
داودنعمت اللهی
چاپ
چهارم
سال
1396
مشخصات ظاهری
304صفحه